Regały przepływowe
Regały paletowe przepływowe zapewniają efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Ze względu na brak dostępu do każdy palety z osobna nadają się do składowania towarów o niewielkiej liczbie asortymentu wg zasady „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”.
Regały przepływowe składają się z ciągów przenośników rolkowych tworzących kanały. Z jednej strony towar jest wkładany a z drugiej odbierany. Przemieszczanie ładunku od strony podawczej do odbiorczej następuje samoczynnie dzięki zastosowaniu nachylonych przenośników wałkowych, po których przesuwają się palety z ładunkiem. Ruch palet jest wymuszony po przez samą wagę palet i grawitacyjny spadek po rolkach o niewielkim kącie nachylenia, do miejsca odbioru, które znajduje się na drugim końcu przenośnika rolkowego. Zaletą tego systemu jest skrócona droga transportu i czas odbioru, optymalne magazynowanie, jednakowe punkty zdawczo-odbiorcze na przeciwległych końcach regału. Częścią wyposażenia regałów przepływowych są hamulce rolek regulujące prędkość przepływu palet.
Cechy regałów przepływowych:
  • dostosowanie prędkości spływu do ciężaru i gabarytów jednostek ładunkowych
  • dobór rolek do konkretnych jednostek ładunkowych pozwala zoptymalizować system i jego cenę
  • dostępność rolek dla bardzo ciężkich ładunków

    Ze względu na różnorodność oferowanych regałów, wycenę przygotowujemy po ustaleniu parametrów technicznych.

    Regały przepływowe - nasze realizacje
    Prezentujemy wybrane zdjęcia zaprojektowanych i zrealizowanych inwestycji związanych z regałami przepływowymi.