Regały wjezdne
Regały paletowe wjezdne zapewniają najbardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Ich konstrukcja umożliwia wjazd wózka do wnętrza regału.
Regały paletowe wjezdne, są doskonałym rozwiązaniem dla składowania towarów jednorodnych o szybkiej rotacji. Zapewniają maksymalne wykorzystanie pojemności magazynu przy zachowaniu niskiej ceny jednego miejsca paletowego. Wybór regałów wjezdnych umożliwia wykorzystanie do 80% całkowitej powierzchni magazynu. Konstrukcja regałów wjezdnych jest zwarta zaś drogi transportowe ograniczone są do minimum. Załadunek i wyładunek regału odbywa się z tej samej strony.
Zalety regałów paletowych wjezdnych:
  • najkorzystniejszy stosunek ceny miejsca paletowego do wykorzystanej powierzchni
  • Pozwala zmaksymalizować dostępną powierzchnię składowania
  • bezpieczne składowanie towarów delikatnych i niestabilnych, których nie można składować jeden na drugim
  • wysokość i głębokość korytarzy dostosowaną do gabarytów składowanych towarów
  • możliwość wjazdu wózka do wnętrza regału
  • przeznaczone zwłaszcza do magazynów, w których przechowuje się niewielką liczbę rodzajów artykułów, ale w dużych ilościach

Ze względu na różnorodność oferowanych regałów, wycenę przygotowujemy po ustaleniu parametrów technicznych.

Regały wjezdne - nasze realizacje
Prezentujemy wybrane zdjęcia zaprojektowanych i zrealizowanych inwestycji związanych z regałami paletowymi.